Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων (τοπικά σχολεία Δ/Θμιας Ν.Μαγνησίας)

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Μαγνησίας μέχρι τις 31/01/2016.

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας θα δεχθεί 8 σχολεία από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σε περίπτωση που το Κ.Π.Ε.Μ. δεχθεί αριθμό αιτήσεων μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο, τα παραπάνω σχολεία θα λειτουργήσουν ως αναπληρωματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Η επιλογή των σχολείων θα γίνει, κατά προτεραιότητα, με τα παρακάτω κριτήρια:
1.          Ένας τουλάχιστον από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς θα πρέπει να έχει επιμορφωθεί στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
2.          Tο σχολείο να μην έχει υλοποιήσει πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο Κ.Π.Ε.Μ., κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα.
3.          Η κάθε σχολική μονάδα να αποστείλει στο Κ.Π.Ε.Μ. μόνο 1 αίτηση για 1 πρόγραμμα, δια μέσου της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων.
4.          Η μαθητική ομάδα να μην ξεπερνά τα 35 άτομα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:
1. Βότανα: υγεία, ευεξία, ομορφιά
2. Οικουτουρισμός στο Πήλιο – Διαδρομές στη Φύση και στην Παράδοση
3. Αειφορική διαχείριση του νερού – Κρήνες της Μακρινίτσας
4. Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας – Λαϊκή αρχιτεκτονική
5. Μεσόγειος, Ελλάδα, Ελιά *
6. Δάσος: περπατώ, εξερευνώ, μαθαίνω
7. Μια μέρα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας του Πηλίου (Μακρινίτσα) *

* Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βόλου.

Τα σχολεία θα πρέπει να έχουν στείλει την αίτησή τους στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Η Υπεύθυνη θα πρέπει να διαβιβάσει στο Κ.Π.Ε.Μ. έως την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2014 τη σειρά κατάταξης όλων των σχολείων καθώς και όλες τις αιτήσεις τους. Ημερομηνία έναρξης προγραμμάτων ορίζεται η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 

Υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων (τοπικά σχολεία Π/Θμιας Ν.Μαγνησίας)

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Μαγνησίας μέχρι τις 31/01/2016.

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας θα δεχθεί 8 σχολεία από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε περίπτωση που το Κ.Π.Ε.Μ. δεχθεί αριθμό αιτήσεων μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο, τα παραπάνω σχολεία θα λειτουργήσουν ως αναπληρωματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Η επιλογή των σχολείων θα γίνει, κατά προτεραιότητα, με τα παρακάτω κριτήρια:
1.          Ένας τουλάχιστον από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς θα πρέπει να έχει επιμορφωθεί στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
2.          Tο σχολείο να μην έχει υλοποιήσει πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο Κ.Π.Ε.Μ., κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα.
3.          Η κάθε σχολική μονάδα να αποστείλει στο Κ.Π.Ε.Μ. μόνο 1 αίτηση για 1 πρόγραμμα, δια μέσου του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων.
4.          Η μαθητική ομάδα να μην ξεπερνά τα 35 άτομα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:
1. Βότανα: υγεία, ευεξία, ομορφιά
2. Οικουτουρισμός στο Πήλιο – Διαδρομές στη Φύση και στην Παράδοση
3. Αειφορική διαχείριση του νερού – Κρήνες της Μακρινίτσας
4. Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας – Λαϊκή αρχιτεκτονική
5. Μεσόγειος, Ελλάδα, Ελιά *
6. Δάσος: περπατώ, εξερευνώ, μαθαίνω
7. Μια μέρα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας του Πηλίου (Μακρινίτσα) *

* Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βόλου.


Τα σχολεία θα πρέπει να έχουν στείλει την αίτησή τους στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Ο Υπεύθυνος θα πρέπει να διαβιβάσει στο Κ.Π.Ε.Μ. έως την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2014 τη σειρά κατάταξης όλων των σχολείων καθώς και όλες τις αιτήσεις τους. Ημερομηνία έναρξης προγραμμάτων ορίζεται η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015.


Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Επιμορφωτική δράση "Οικοτουρισμός στο Πήλιο" την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Επιμορφωτικής Δράσης του Κ.Π.Ε Μακρινίτσας για την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Οικοτουρισμός στο Πήλιο – Διαδρομές στη Φύση και στην Παράδοση»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων, οργανώνει, επιμορφωτική δράση με θέμα «Οικοτουρισμός στο Πήλιο – Διαδρομές στη Φύση και στην Παράδοση» την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17:30 – 20:30 που θα πραγματοποιηθεί στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας, στη Μακρινίτσα.

Η δράση γίνεται με βάση το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ.: 151990/Δ2/29-09-2015 στο πλαίσιο της «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

Στη δράση, θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας «Οικοτουρισμός στο Πήλιο – Διαδρομές στη Φύση και στην Παράδοση». Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν μέσα από τη βιωματική μάθηση τον τρόπο λειτουργίας και την εκπαιδευτική διαδικασία του Κ.Π.Ε.

Στη δράση μπορεί να συμμετέχουν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (νέοι εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) που υπηρετούν στα σχολεία της Μαγνησίας. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής τους, στους αντίστοιχους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, για την Α/θμια στο FAX (24210 76654) ή email (mail@dipe.mag.sch.gr) και για την Β/θμια στοFax (24210 50364) ή email (daniilidouk@gmail.com) μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015. Η λίστα με τους επιλεγμένους εκπαιδευτικούς θα σταλεί από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στη δράση πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνα 24280-69040, fax: 24280-90010 και e-mail: mail@kpe-makrin.mag.sch.gr (αναγράφοντας στο θέμα του email τη λέξη: «Μακρινίτσα-Οικοτουρισμός» και γράφοντας οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο).


Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Ημερίδας "Σχολείο και περιβάλλον", Αχίλλειον, 5-9, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015


Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Ημερίδα "Σχολείο και περιβάλλον"

Προκήρυξη Ημερίδας του Κ.Π.Ε Μακρινίτσας για την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Σχολείο και Περιβάλλον»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων, οργανώνει, ημερίδα με θέμα «Σχολείο και Περιβάλλον» την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17:00 – 21:30 που θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο «Αχίλλειον» στο Βόλο.
Η ημερίδα γίνεται με βάση το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ.: 151990/Δ2/29-09-2015 στο πλαίσιο της «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν ολοκληρωμένα προγράμματα ή στοχευμένες δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τρόπο που θα επιλέξουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί (με power point.βίντεο, ομάδα μαθητών, κ.α.) Η διάρκεια της παρουσίασης θα είναι 15λεπτά. Επίσης θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις των Κ.Π.Ε. της περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να κάνουν παρουσίαση θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την αίτηση εισήγησης στους αντίστοιχους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, για την Α/θμια στο FAX (24210 76654) ή email (mail@dipe.mag.sch.gr) και για την Β/θμια στοFax (24210 50364) ή email (daniilidouk@gmail.com) μέχρι τη Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015. Η λίστα με τους εισηγητές θα σταλεί από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015.

Στην ενημερωτική συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν ανεξάρτητα αν έχουν εισήγηση ή όχι όλοι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στην ημερίδα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνα 24280-69040, fax: 24280-90010 και e-mail: mail@kpe-makrin.mag.sch.gr (αναγράφοντας στο θέμα του email τη λέξη: «Σχολείο-Περιβάλλον» και γράφοντας οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο).


Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.