Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Πρόθεση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας»

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) συντονίζει το Εθνικό θεματικό Δίκτυο «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» το οποίο ιδρύθηκε στις 09/11/2009 με αρ. Πρωτ. 132113/Γ7 και εγκρίθηκε η συνέχιση λειτουργίας του στις 10/09/2012 με αρ.Πρωτ.103741/Γ7 για τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του Κ.Π.Ε.Μ. θα θέλαμε να μας ενημερώσετε:

 α) Αν επιθυμεί το σχολείο που εκπροσωπείτε να παραμείνει, στο δίκτυο. (για τα ήδη μέλη του δικτύου)

 β) Αν επιθυμεί το σχολείο που εκπροσωπείτε να ενταχθεί, στο δίκτυο. (για νέα μέλη του δικτύου)

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να παραμείνουν ή να ενταχθούν  στο δίκτυο, πρέπει να στείλουν την αίτησή τους μέχρι την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 με FAX στον υπεύθυνο Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία ανήκουν.
Οι αιτήσεις θα σταλούν από τους υπεύθυνους Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, με FAX, στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας, μέχρι την Παρασκευή7 Νοεμβρίου 2014.
Σε περίπτωση λήξης της προθεσμίας για την παραμονή ή την ένταξη του σχολείου στο δίκτυο, οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας, τη στήριξη του δικτύου και σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.


ΑΙΤΗΣΗ
Παραμονής                     Ένταξης   

στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
με τίτλο «ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (σχ. έτος 2013- 2014)

Περιφέρεια Εκπ/σης

Δ/νση Εκπ/σης

ΝΟΜΟΣ

Σχολική Μονάδα

Ταχυδρ. Δ/νση

Ηλεκτρ. Δ/νση

Τηλέφωνο

Τηλεομοιότυπο


Υπεύθυν_Εκπ/κός

Ειδικότητα

Ηλεκτρ. Δ/νση

Τηλέφωνο (Κινητό)


Αν. Υπεύθ. Εκπ/κός

Ειδικότητα

Ηλεκτρ. Δ/νση

Τηλέφωνο (Κινητό)


Πρόγραμμα Π.Ε.

ΑΡ.ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
ΑΓΟΡΙΑ:

Ημερομηνία

Ο Διευθυντής
Ο Υπεύθ. Εκπ/κός
Ο Αν.Υπεύθ. Εκπ/κός
Σχέδιο συνεργασίας

01 Η συγκρότηση Περιβαλλοντικής Ομάδας (Π.Ο.), η οποία θα αποτελείται από 15 έως και 35 μαθητές του παραπάνω σχολείου καθώς και από τους δύο υπεύθυνους εκπαιδευτικούς :
02 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγράμματος Π.Ε. που σχετίζεται με τη θεματολογία του Δικτύου.
03. Οι υποχρεώσεις τ__  υπεύθυν__ της Π. Ο. του σχολείου που αφορούν :
  1.  Στην τήρηση ημερολογίου δράσεων, συναντήσεων και εργασιών για κάθε έτος συμμετοχής στο Δίκτυο.
  2.  Στην ενεργή συμμετοχή της Π.Ο. στις προγραμματισμένες δράσεις του Δικτύου.
  3.  Στην επίσκεψη και μελέτη πετρογέφυρων.
  4. Στην ανάπτυξη συνεργασίας με τοπικούς φορείς ή παράγοντες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το θέμα
Ε. στην ταχυδρομική κατάθεση σε ψηφιακή μορφή (DVD ή CD) του ημερολογίου και του υλικού που παράχθηκε κατά την υλοποίηση του προγράμματος σε δύο αντίγραφα (ένα στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας και ένα στον υπεύθυνο ΠΕ  ή Σχ. Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία ανήκουν) στο τέλος κάθε σχολικού έτους.


Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση για υλοποίηση προγραμμάτων Δ/θμιας Μαγνησίας. Email με πληροφορίες και το έντυπο αίτησης έχει σταλεί σε όλα τα σχολεία. Αιτήσεις ως 24 Οκτωβρίου. 

Πληροφορίες στα 2428069040,2428090010 στην κα Γκουντούμα Μαρία

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Μαγνησίας μέχρι τις 31/01/2015.

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας θα δεχθεί 8 σχολεία από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σε περίπτωση που το Κ.Π.Ε.Μ. δεχθεί αριθμό αιτήσεων μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο, τα παραπάνω σχολεία θα λειτουργήσουν ως αναπληρωματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Η επιλογή των σχολείων θα γίνει, κατά προτεραιότητα, με τα παρακάτω κριτήρια:
1.          Ένας τουλάχιστον από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς θα πρέπει να έχει επιμορφωθεί στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
2.          Tο σχολείο να μην έχει υλοποιήσει πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο Κ.Π.Ε.Μ., κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα.
3.          Η κάθε σχολική μονάδα να αποστείλει στο Κ.Π.Ε.Μ. μόνο 1 αίτηση για 1 πρόγραμμα, δια μέσου της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων.
4.          Η μαθητική ομάδα να μην ξεπερνά τα 35 άτομα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:
1. Βότανα: υγεία, ευεξία, ομορφιά
2. Οικουτουρισμός στο Πήλιο – Διαδρομές στη Φύση και στην Παράδοση
3. Αειφορική διαχείριση του νερού – Κρήνες της Μακρινίτσας
4. Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας – Λαϊκή αρχιτεκτονική
5. Μεσόγειος, Ελλάδα, Ελιά *
6. Δάσος: περπατώ, εξερευνώ, μαθαίνω
7. Μια μέρα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας του Πηλίου (Μακρινίτσα) *

* Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βόλου.

Τα σχολεία θα πρέπει να έχουν στείλει την αίτησή τους στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων έως την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου. Η Υπεύθυνη θα πρέπει να διαβιβάσει στο Κ.Π.Ε.Μ. έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 τη σειρά κατάταξης όλων των σχολείων καθώς και όλες τις αιτήσεις τους.

Η υπεύθυνη του Κ.Π.Ε.

Μακέλη Γραμματή


Πρόσκληση για υλοποίηση προγραμμάτων Π/θμιας Μαγνησίας. Email με αναλυτικές πληροφορίες και το έντυπο αίτησης έχει σταλεί στις Διευθύνσεις, τους Υπευθύνους και τα Σχολεία. 

Αιτήσεις μέχρι Παρασκευή 24 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στα 2428069040,2428090010 στην κα Σπανοπούλου Κατερίνα


ΘΕΜΑ: Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Μαγνησίας μέχρι τις 31/01/2015.

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας θα δεχθεί 8 σχολεία από την Α/θμια Εκπ/ση. Σε περίπτωση που το Κ.Π.Ε.Μ. δεχθεί αριθμό αιτήσεων μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο, τα παραπάνω σχολεία θα λειτουργήσουν ως αναπληρωματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Η επιλογή των σχολείων θα γίνει, κατά προτεραιότητα, με τα παρακάτω κριτήρια:
  1. Ένας τουλάχιστον από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς θα πρέπει να έχει επιμορφωθεί στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
  2. Tο σχολείο να μην έχει υλοποιήσει πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο Κ.Π.Ε.Μ., κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα (την προηγούμενη διετία). Σχολεία που έχουν υλοποιήσει πρόγραμμα πρόσφατα στο κέντρο μας, θα γίνουν αποδεκτά μόνο σε περίπτωση που δεν θα συμπληρωθεί ο αριθμός των 8 σχολείων.
  3. Η κάθε σχολική μονάδα να αποστείλει στο Κ.Π.Ε.Μ. μόνο μία αίτηση, για ένα πρόγραμμα, δια μέσου του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων.
  4. Η μαθητική ομάδα να μην ξεπερνά τα 35 άτομα.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:
1. Βότανα: υγεία, ευεξία, ομορφιά
2. Οικοτουρισμός στο Πήλιο – Διαδρομές στη Φύση και στην Παράδοση
3. Αειφορική διαχείριση του νερού – Κρήνες της Μακρινίτσας
4. Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας – Λαϊκή αρχιτεκτονική
5. Μεσόγειος, Ελλάδα, Ελιά *
6. Δάσος: περπατώ, εξερευνώ, μαθαίνω
7. Μια μέρα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας του Πηλίου (Μακρινίτσα) *

*Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βόλου.

Τα σχολεία θα πρέπει να έχουν στείλει την αίτησή τους στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων έως την Παρασκευή 24/10/2014. Ο Υπεύθυνος θα πρέπει να διαβιβάσει στο Κ.Π.Ε.Μ. έως την Τετάρτη 29/10/2014 τη σειρά κατάταξης όλων των σχολείων καθώς και όλες τις αιτήσεις τους.Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, 5-9.30, Κινηματογράφος Αχίλλειον, Βόλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014
Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης-Γρ. Σχολ. Δραστηριοτήτων, Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης- Γρ. Σχολ. Δραστηριοτήτων

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας,Κινηματοθέατρο «Αχίλλειον», Βόλος

17.00-17.15
Προσέλευση - Εγγραφές
17.15- 17.30
Χαιρετισμοί
17.30- 17.45
Παρουσίαση των δράσεων των ΚΠΕ της Θεσσαλίας
17.45-18.00
«Μια παιγνιώδης προσέγγιση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος»
Α. Μούρτζη
ΓΕΛ Αγριάς
18.00-18.15
«Βότανα: Υγεία, ομορφιά, ευεξία»
Ε. Φασουλίδου, Σ. Παχιού
14ο Νηπιαγωγείο Βόλου
18.15- 18.30
«Περιβαλλοντικά Προγράμματα στην Τσαγκαράδα»
Ε. Καφίδα
1ο Δημοτικό Σχολείο Βελεστίνου
18.30- 18.45
«Το πλέγμα των αξιών στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη»
α. Ανάδειξη αξιών σε ζητήματα αειφορίας.
Σ. Μόσιος
β. Σχεδιασμός διδακτικής παρέμβασης.
Ε. Γεωργούσης
1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
18.45-19.00
«Ζερέλια ένα μοναδικό φαινόμενο»
Σ. Πίος
2ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού
19.00-19.15
Διάλειμμα
19.15-19.30
«Μην το πετάς. Μην το προσπερνάς».
Ε. Χατζηγεωργίου
1ο Γενικό Λύκειο Βόλου.
19.30- 19.45
«Τότε που’φτιαχναν τα Πετρογέφυρα»
Φηύγα Νίκη
26ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
19.45-20.00
«Σβήνω τα αποτυπώματά μου στο περιβάλλον» (Πως αντισταθμίζουμε το αποτύπωμα του άνθρακα και τις επιπτώσεις μας στην κλιματική αλλαγή).
Θ. Παρδαλίδης
4ο ΓΕΛ Βόλου

20.00-20.15
«Πρακτικές περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου
Α. Πανταζοπούλου, Δ. Πάτρας, Ι. Γκινίδης
1ο Γυμνάσιο Βόλου
20.15-20.30
«Σχολικός Μπαξές»
Α. Ρηγάκης
2ο Δημοτικό Σχολείο Αισωνίας (Διμηνίου)
20.30-20.45
«Η Κάρλα η δική μας λίμνη»
Ε. Σδρούλια, Α. Αγερώτη, Αικ. Ματιαστή
13ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βόλου
20.45-21.00
«Υγρότοποι της Ελλάδας  και του κόσμου»
Α. Καραγιάννης
Ε. Κ. Κ. Ν. 33ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
21.00-21.30
Ερωτήσεις- Συζήτηση

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Δραστηριότητες για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου


Η 26η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών από το Συμβούλιο της Ευρώπης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προβολή της γλωσσικής πολυμορφίας και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου ευαισθητοποιημένο σε διαπολιτισμικά θέματα που προωθούν την πλούσια πολιτιστική και γλωσσολογική διαφορετικότητα της Ευρώπης η οποία πρέπει όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά και να καλλιεργηθεί, συμμετείχε στον εορτασμό αυτού του γλωσσικού και πολιτιστικού πλούτου την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, με εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως. 
1. Οι μαθητές έπαιξαν, ανακάλυψαν και μίλησαν διαφορετικές γλώσσες που ακούγονται καθημερινά στις τάξεις (διδασκόμενες ξένες γλώσσες) αλλά και στην αυλή του σχολείου (π.χ. Αλβανικά, Ρομά, Βλάχικα!).
     2.Ταξίδεψαν με τον Αστερίξ σε γαλλόφωνες χώρες, με υλικό που μας παραχώρησε το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας
    3.Δημιούργησαν τις δικές τους ιστορίες σε διαφορετικές γλώσσες μέσα από ένα βιωματικό εργαστήρι που συντονίσε η καλεσμένη μας εκπαιδευτικός κα Μαρία Γκουντούμα, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Μακρινίτσας.
       4.  Έκαναν παιχνίδια στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής σε δύο γλώσσες
       5. Ετοίμασαν και μοιράστηκαν με τους συμμαθητές τους ένα “Πρωινό … σε πολλές γλώσσες”.

Ευχαριστούμε πολύ το ΚΠΕ Μακρινίτσας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και μας βοήθησαν στις δραστηριότητες.