Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Πρόθεση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας»

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) συντονίζει το Εθνικό θεματικό Δίκτυο «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» το οποίο ιδρύθηκε στις 09/11/2009 με αρ. Πρωτ. 132113/Γ7 και εγκρίθηκε η συνέχιση λειτουργίας του στις 10/09/2012 με αρ.Πρωτ.103741/Γ7 για τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του Κ.Π.Ε.Μ. θα θέλαμε να μας ενημερώσετε:

 α) Αν επιθυμεί το σχολείο που εκπροσωπείτε να παραμείνει, στο δίκτυο. (για τα ήδη μέλη του δικτύου)

 β) Αν επιθυμεί το σχολείο που εκπροσωπείτε να ενταχθεί, στο δίκτυο. (για νέα μέλη του δικτύου)

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να παραμείνουν ή να ενταχθούν  στο δίκτυο, πρέπει να στείλουν την αίτησή τους μέχρι την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 με FAX στον υπεύθυνο Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία ανήκουν.
Οι αιτήσεις θα σταλούν από τους υπεύθυνους Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, με FAX, στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας, μέχρι την Παρασκευή7 Νοεμβρίου 2014.
Σε περίπτωση λήξης της προθεσμίας για την παραμονή ή την ένταξη του σχολείου στο δίκτυο, οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας, τη στήριξη του δικτύου και σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.


ΑΙΤΗΣΗ
Παραμονής                     Ένταξης   

στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
με τίτλο «ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (σχ. έτος 2013- 2014)

Περιφέρεια Εκπ/σης

Δ/νση Εκπ/σης

ΝΟΜΟΣ

Σχολική Μονάδα

Ταχυδρ. Δ/νση

Ηλεκτρ. Δ/νση

Τηλέφωνο

Τηλεομοιότυπο


Υπεύθυν_Εκπ/κός

Ειδικότητα

Ηλεκτρ. Δ/νση

Τηλέφωνο (Κινητό)


Αν. Υπεύθ. Εκπ/κός

Ειδικότητα

Ηλεκτρ. Δ/νση

Τηλέφωνο (Κινητό)


Πρόγραμμα Π.Ε.

ΑΡ.ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
ΑΓΟΡΙΑ:

Ημερομηνία

Ο Διευθυντής
Ο Υπεύθ. Εκπ/κός
Ο Αν.Υπεύθ. Εκπ/κός
Σχέδιο συνεργασίας

01 Η συγκρότηση Περιβαλλοντικής Ομάδας (Π.Ο.), η οποία θα αποτελείται από 15 έως και 35 μαθητές του παραπάνω σχολείου καθώς και από τους δύο υπεύθυνους εκπαιδευτικούς :
02 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγράμματος Π.Ε. που σχετίζεται με τη θεματολογία του Δικτύου.
03. Οι υποχρεώσεις τ__  υπεύθυν__ της Π. Ο. του σχολείου που αφορούν :
  1.  Στην τήρηση ημερολογίου δράσεων, συναντήσεων και εργασιών για κάθε έτος συμμετοχής στο Δίκτυο.
  2.  Στην ενεργή συμμετοχή της Π.Ο. στις προγραμματισμένες δράσεις του Δικτύου.
  3.  Στην επίσκεψη και μελέτη πετρογέφυρων.
  4. Στην ανάπτυξη συνεργασίας με τοπικούς φορείς ή παράγοντες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το θέμα
Ε. στην ταχυδρομική κατάθεση σε ψηφιακή μορφή (DVD ή CD) του ημερολογίου και του υλικού που παράχθηκε κατά την υλοποίηση του προγράμματος σε δύο αντίγραφα (ένα στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας και ένα στον υπεύθυνο ΠΕ  ή Σχ. Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία ανήκουν) στο τέλος κάθε σχολικού έτους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.