Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Ημερίδα με θέμα "Άσκηση και φυσικό περιβάλλον", 14/12/2016

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα: «Άσκηση και φυσικό περιβάλλον» του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μακρινίτσας σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας οργανώνει επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Μαγνησίας, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άξονας προτεραιότητας 6 – Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος, Κατηγορία Περιφέρειας - «Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ)» - 2 - Θεσσαλία, με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη φιλοσοφία, το περιεχόμενο και τις μεθόδους της σωματικής άσκησης ενταγμένης αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον.

Η ημερίδα με θέμα «Άσκηση και φυσικό περιβάλλον» έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:00 – 21:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεταξουργείου στο Βόλο.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που θέλουν να συμμετέχουν στην ημερίδα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνα 24280-69040, Fax: 24280-90010 και E-mail mail@kpe-makrin.mag.sch.gr (αναγράφοντας στο θέμα του e-mail: «Άσκηση και φυσικό περιβάλλον» και γράφοντας οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, σχολείο εργασίας και κινητό τηλέφωνο).


Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Επιλογή τοπικών σχολείων Π/θμιας για Πρόγραμμα στο ΚΠΕ Μακρινίτσας

Με το υπ. αριθ. 425/Φ5Α έγγραφό μας, σας ενημερώσαμε ότι το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για ομάδες μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Μαγνησίας. Σε συνέχεια του ανωτέρου εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε κατάσταση σχολείων που έχουν επιλεγεί από το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας να υλοποιήσουν τα προγράμματά του, μετά από αίτησή τους που κατέθεσαν δια μέσου του Υπεύθυνου Σχολικών δραστηριοτήτων. 

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Ημερίδα με θέμα "Ειδική Αγωγή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", 07/12/2016

Το Κ.Π.Ε. σε συνεργασία με το παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου οργανώνει ημερίδα με θέμα "Ειδική Αγωγή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016, Αίθουσα εκδηλώσεων Σ.Δ.Ε. Βόλου.

Πληροφορίες στην προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη επιμορφωτικού σεμιναρίου

Το ΚΠΕ Μακρινίτσας οργανώνει σεμινάριο με θέμα "Καινοτόμες πρακτικές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία", το διήμερο 16-17 Δεκεμβρίου 2016.

Πληροφορίες θα βρείτε στην προκήρυξη εδώ.  

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση τοπικών σχολείων για υλοποίηση προγράμματος στο ΚΠΕ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Μαγνησίας μέχρι τις 31/01/2017. 

Εδώ θα βρείτε την πρόσκληση της Δευτεροβάθμιας.
Εδώ θα βρείτε την πρόσκληση της Πρωτοβάθμιας. 

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση παραμονής ή ένταξης στο Ε.Θ.Δ. "Τα βότανα στη ζωή μας"

Στάλθηκε η πρόσκληση παραμονής ή νέας ένταξης στο Εθνικό θεματικό Δίκτυο "Τα βότανα στη ζωή μας". Το πλήρες κείμενο και την αίτηση μπορείτε να τα βρείτε πατώντας στο σύνδεσμο 

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Ημερίδα «Καλές Πρακτικές στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων»


ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Ημερίδας του Κ.Π.Ε Μακρινίτσας με θέμα: «Καλές Πρακτικές στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων»


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων, οργανώνει, ημερίδα με θέμα «Καλές Πρακτικές στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων» την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00 – 21:00 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Μεταξουργείου Ν. Ιωνίας στο Βόλο.
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν ολοκληρωμένα προγράμματα ή/και στοχευμένες δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή/και καλές πρακτικές στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων της περσινής σχολικής χρονιάς 2015-16. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν με τρόπο που θα επιλέξουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί (με power point, βίντεο, ομάδα μαθητών, κ.α.) Η διάρκεια της παρουσίασης θα είναι 15 λεπτά. Επίσης θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα, τα δίκτυα και τις δράσεις του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας για τη φετινή χρονιά.
Οι εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να κάνουν παρουσίαση θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την αίτηση εισήγησης στους αντίστοιχους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, για την Π/θμια στο FAX (24210 76654) ή email (mail@dipe.mag.sch.gr) και για την Δ/θμια στο Fax (24210 50364) ή email (daniilidouk@gmail.com) μέχρι τη Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016. Η λίστα με τους εισηγητές θα σταλεί από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας, την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016.
Στην ημερίδα μπορούν να συμμετέχουν ανεξάρτητα αν έχουν εισήγηση ή όχι όλοι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που θέλουν να συμμετέχουν (χωρίς εισήγηση) στην ημερίδα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνα 24280-69040, fax: 24280-90010 και e-mail: mail@kpe-makrin.mag.sch.gr (αναγράφοντας στο θέμα του email τη λέξη: «Σχολείο-Καλές Πρακτικές» και γράφοντας οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο).

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.


Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Σύνταξη οδηγού δραστηριοτήτων

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία αποστολής υλικού για τη σύνταξη του Οδηγού Δραστηριοτήτων με θέμα τα βότανα. Πληροφορίες θα βρείτε στην πρόκληση ενδιαφέροντος  ενώ μπορείτε να καλείτε και στο τηλ 2428069040 τις κυρίες Γκουντούμα και Σπανοπούλου.

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Ευχές

Η παιδαγωγική ομάδα του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας σας εύχεται καλό καλοκαίρι και ξεκούραστες διακοπές! Εις το επανιδείν!


Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Ημερίδα με θέμα "Το περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και συνεργασίας" ΜΟΝΟ για εκπαιδευτικούς

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιμορφωτικής ημερίδας «Το περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και συνεργασίας» για επιλεγμένους νομούς εμβέλειας του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μακρινίτσας οργανώνει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής και το Κέντρο Αφηγηματικής Συμβουλευτικής ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ, επιμορφωτική ημερίδα, για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλεγμένων νομών εμβέλειάς του, με θέμα «Το περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και συνεργασίας», την Παρασκευή 24/06/2016, στο Κινηματοθέατρο «Αχίλλειον», στο Βόλο, και ώρα 17:00 – 21:30.

Η θεματολογία της ημερίδας περιλαμβάνει εισηγήσεις που μυούν τους συμμετέχοντες στη δημοκρατική διαχείριση των ομάδων που υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στη σύνδεση που αφορά στην ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους.

Στόχοι της ημερίδας είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να βοηθηθούν κατά το μέγιστο στο έργο τους, δηλαδή στην υλοποίηση ενός προγράμματος Π.Ε. που έχουν αναλάβει ή θα αναλάβουν αλλά και στην ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για τη μεθοδολογική προσέγγιση του περιβάλλοντος γύρω μας ως πηγή έμπνευσης και συνεργασίας ατόμων αλλά και ομάδων με σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη παρέμβαση.

Η ημερίδα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς των εξής διευθύνσεων εκπαίδευσης:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Β΄ Αθήνας, Εύβοιας
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Εύβοιας

Οι υπεύθυνοι Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων θα πρέπει να στείλουν λίστα συνοδευόμενη και από τις αντίστοιχες αιτήσεις όλων των εκπαιδευτικών  που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής.

Η ημερίδα γίνεται αδαπάνως για το δημόσιο και το κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Για τη μετακίνηση των συμμετεχόντων το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας θα ζητήσει σχετική έγκριση από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στους συμμετέχοντες, που θα παρακολουθήσουν, ανελλιπώς, τις εργασίες του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο πρέπει να στείλουν τις αιτήσεις τους στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκουν μέχρι την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016. Στη συνέχεια οι υπεύθυνοι πρέπει να στείλουν στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας διαβιβαστικό με τα ονόματα των εκπαιδευτικών καθώς και τις αιτήσεις των συμμετεχόντων μέχρι την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016.


Οι αιτήσεις των υπευθύνων θα αποσταλούν στο ΚΠΕ αποκλειστικά με email ή με faxΤετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο "Τα βότανα στη ζωή μας"

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης σχολείων στο Ε.Θ.Δ., η συγκρότηση της Συντονιστικής Ομάδας, της Παιδαγωγικής Ομάδας, η συνεργασία με φορείς και Κ.Π.Ε. 
Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΘΔ http://mvotana.weebly.com/

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση σχολείων για ένταξη στο ΕΘΔ "Βότανα"

Σε αυτό τον σύνδεσμο θα βρείτε την πρόσκληση σχολείων για ένταξη στο ΕΘΔ "Τα βότανα στη ζωή μας" και σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε την αίτηση.
Η προθεσμία ένταξης για τη σχολική χρονιά 2015-16 είναι μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016.
Οι αιτήσεις στέλντονται απευθείας στο ΚΠΕ Μακρινίτσας με fax ή email και παράλληλα κοινοποιούνται στον πεύθυνο Π.Ε. ή σχολικών δραστηριοτήτων προς ενημέρωση του.

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

ΕΘΔ "Τα βότανα στη ζωή μας"

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι εγκρίθηκε το νέο ΕΘΔ "Τα βότανα στη ζωή μας" του ΚΠΕ Μακρινίτσας. Εντός του μήνα θα σταλούν προσκλήσεις ένταξης στην παιδαγωγική Ομάδα και συμμετοχής σχολείων στο ΕΘΔ. Προσεχώς θα λειτουργήσει και η υπο κατασκευή ιστοσελίδα του ΕΘΔ.

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Ακύρωση σεμιναρίου και ημερίδας

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, ημερίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, με θέμα: "Το περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και συνεργασίας" καθώς και το 2ημερο σεμινάριο εκπαιδευτικών, με το ίδιο θέμα.

Η αναβολή οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι εκ των εισηγητών της ημερίδας που θα ταξίδευαν από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αποφάσισαν να μην το πράξουν, εξαιτίας των μπλόκων των αγροτών.


Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Ημερίδα "Το περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και συνεργασίας"

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιμορφωτικής ημερίδας για ενήλικες με θέμα «Το περιβάλλον ως πηγή  έμπνευσης και συνεργασίας»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μακρινίτσας, στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις δια βίου μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, οργανώνει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής ημερίδα με θέμα «Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και συνεργασίας», την Παρασκευή 29/01/2016 από τις 4.00μ.μ.μ ως τις 9.00μ.μ. στο κινηματοθέατρο «Αχίλλειον» στο Βόλο.

Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει εισηγήσεις και εργαστήρια που μυούν τους συμμετέχοντες στη δημοκρατική διαχείριση των ομάδων που υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στη σύνδεση που αφορά στην ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τους.

Βεβαίωση συμμετοχής θα χορηγηθεί στα άτομα που θα παρακολουθήσουν ανελλιπώς τις εργασίες της ημερίδας.

            Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στην ημερίδα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνα 24280-69040, fax: 24280-90010 και e-mail: mail@kpe-makrin.mag.sch.gr (αναγράφοντας στο θέμα του email τη λέξη: «Ι.Α.Ψ.» και γράφοντας οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
«ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Κινηματοθέατρο «Αχίλλειον», ΒΟΛΟΣ
1600 – 1615
Εγγραφές-Χαιρετισμοί
1615 – 1630
Συνομιλώντας με τους συνανθρώπους μας ως άξια και ικανά κοινωνικά όντα: αφηγηματική συμβουλευτική και κοινοτική πρακτική

Χαρβάτης Αδάμ, Ψυχολόγος, MSc, PhD, Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας & Κοινοτικής Πρακτικής
1630 – 1710

Το Περιβάλλον, φυσικό και ανθρώπινο, ως σταθμός για την επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης μας με το άγχος

Πήτερσεν- Μωραίτου Κασσάνδρα, Ψυχολόγος – Αφηγηματική Ψυχοθεραπεύτρια
1710– 1750

Το Δέντρο της Ζωής-Μια αφηγηματική πρακτική παρμένη από τη φύση

Κατσικαδέλης Δημήτριος, Σύμβουλος ψυχικής υγείας-Αφηγηματικός θεραπευτής, Υπεύθυνος του Κέντρου Αφηγηματικής Συμβουλευτικής και Θεραπείας «Αυτοπραγμάτωση»
1750 – 1830

Σχέσεις γονέων-παιδιών: επιλέγοντας τις κοινωνικές επιδράσεις που μας ταιριάζουν

Χαρβάτης Αδάμ, Ψυχολόγος, MSc, PhD, επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας & Κοινοτικής Πρακτικής
1830 – 1900

Διάλειμμα
1900– 1940
Περιβάλλον και Έφηβος:  συναισθήματα, αξίες, καταγραφές και συνομιλίες,  μέσα  από τις πεποιθήσεις, των εφήβων για το περιβάλλον

Εκμεκτζιάν Ελισσάβετ, Ψυχολόγος, PhD Κοινωνική Ψυχολογία και Επικοινωνία
1940 – 2020

Από το περιβάλλον της τάξης στο περιβάλλον της κοινότητας: Ένα παράδειγμα κοινοτικού εργαστηρίου για τη σχολική βία

Κορρέ Γεωργία, Ψυχολόγος- Εκπαίδευση στην Αφηγηματική Θεραπεία
Παπατρέχας Αλέξανδρος, Ψυχολόγος- Εκπαίδευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία
2020 – 2100
Ερωτήσεις - Συζήτηση


Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Προγραμματισμός συμμετοχής σχολείων σε προγράμματα του ΚΠΕ Μακρινίτσας για το σχολικό έτος 2015-2016.

Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε αναρτημένο το σχέδιο έγκρισης προγραμματισμού συμμετοχής σχολείων σε προγράμματα του ΚΠΕ Μακρινίτσας για το σχολικό έτος 2015-2016. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τα μέλη του ΚΠΕ στο 2428-69040 και στο 2428090010 (και φαξ).


Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Ημερίδα "Δάσος-Βιοπορισμός-Αναψυχή"

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο Σεμινάριο "Το περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και συνεργασίας", 29-30/1/2016

Τακτικοί συμμετέχοντες


Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ
1.                 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων
Π/θμια Μαγνησίας
Θεσσαλίας
2
2.                 
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3ο Δ.Σ. Αισωνίας-Σέσκλου
Π/θμια Μαγνησίας
Θεσσαλίας
2
3.                 
ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
22ο Δ.Σ. Βόλου
Π/θμια Μαγνησίας
Θεσσαλίας
2
4.                 
ΓΑΛΑΝΟΥ ΣΥΡΑΓΩ
18ο Νηπιαγωγείο Βόλου
Π/θμια Μαγνησίας
Θεσσαλίας
2
5.                 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας
Π/θμια Μαγνησίας
Θεσσαλίας
2
6.                 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
18ο Νηπιαγωγείο Βόλου
Π/θμια Μαγνησίας
Θεσσαλίας
2
7.                 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας
Π/θμια Μαγνησίας
Θεσσαλίας
2
8.                 
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
26ο Δ.Σ. Λάρισας
Π/θμια Λάρισας
Θεσσαλίας
2
9.                 
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
27ο Δ.Σ. Λάρισας
Π/θμια Λάρισας
Θεσσαλίας
2
10.             
ΔΕΡΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3ο Δ.Σ. Φαρσάλων
Π/θμια Λάρισας
Θεσσαλίας
2
11.             
ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37ο Δ.Σ. Λάρισας
Π/θμια Λάρισας
Θεσσαλίας
2
12.             
ΝΤΑΟΥΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
36ο Δ.Σ. Λάρισας
Π/θμια Λάρισας
Θεσσαλίας
2
13.             
ΜΠΑΛΑΜΠΕΚΟΥ ΟΛΓΑ
17ο Δ.Σ. Λάρισας
Π/θμια Λάρισας
Θεσσαλίας
2
14.             
ΤΖΙΚΑ ΑΓΑΠΗ
1ο Δ.Σ. Γιάννουλης
Π/θμια Λάρισας
Θεσσαλίας
2
15.             
ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
14ο Δ.Σ. Λάρισας
Π/θμια Λάρισας
Θεσσαλίας
2
16.             
ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1ο Νηπιαγωγείο Καμένων Βούρλων
Π/θμια Φθιώτιδας
Στερεάς Ελλάδας
2
17.             
ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5ο Δ.Σ. Λαμίας
Π/θμια Φθιώτιδας
Στερεάς Ελλάδας
2
18.             
ΚΑΣΚΟΥ ΑΝΝΑ
5ο Δ.Σ. Λαμίας
Π/θμια Φθιώτιδας
Στερεάς Ελλάδας
2
19.             
ΚΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1ο Δ.Σ. Λαμίας
Π/θμια Φθιώτιδας
Στερεάς Ελλάδας
2
20.             
ΡΟΥΠΟΤΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
1ο Δ.Σ. Λαμίας
Π/θμια Φθιώτιδας
Στερεάς Ελλάδας
2
21.             
ΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2ο Δ.Σ. Λαμίας
Π/θμια Φθιώτιδας
Στερεάς Ελλάδας
2
22.             
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
16ο Δ.Σ. Λαμίας
Π/θμια Φθιώτιδας
Στερεάς Ελλάδας
2
23.             
ΖΑΧΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δ.Σ. Νέου Μοναστηρίου
Π/θμια Φθιώτιδας
Στερεάς Ελλάδας
2
24.             
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
1ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας
Π/θμια Β΄Αθήνας
Αττικής
2
25.             
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
7ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης
Π/θμια Β΄Αθήνας
Αττικής
2
26.             
ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης
Π/θμια Β΄Αθήνας
Αττικής
2
27.             
ΜΠΑΤΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
10ο Δ.Σ. Αμαρουσίου
Π/θμια Β΄Αθήνας
Αττικής
2
28.             
ΠΟΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
10ο Δ.Σ. Αμαρουσίου
Π/θμια Β΄Αθήνας
Αττικής
2
29.             
ΚΑΛΙΑΝΤΖΗ ΓΚΟΛΦΩ
5ο Δ.Σ. Μεταμόρφωσης
Π/θμια Β΄Αθήνας
Αττικής
2
30.             
ΠΑΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
10ο Δ.Σ. Αμαρουσίου
Π/θμια Β΄Αθήνας
Αττικής
2
31.             
ΒΑΣΙΑΡΔΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
8ο Γυμνάσιο Βόλου
Δ/θμια Μαγνησίας
Θεσσαλίας
2
32.             
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕ.Λ. Αγριάς
Δ/θμια Μαγνησίας
Θεσσαλίας
2
33.             
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
1ο Γυμνάσιο Βόλου
Δ/θμια Μαγνησίας
Θεσσαλίας
2
34.             
ΓΚΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1ο Γυμνάσιο Βόλου
Δ/θμια Μαγνησίας
Θεσσαλίας
2
35.             
ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕ.Λ. Αγριάς
Δ/θμια Μαγνησίας
Θεσσαλίας
2
36.             
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
Δ/θμια Μαγνησίας
Θεσσαλίας
2
37.             
ΧΑΛΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7ο Γυμνάσιο Βόλου
Δ/θμια Μαγνησίας
Θεσσαλίας
2
38.             
ΣΒΕΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γυμνάσιο Δυτικής Φραγκίστας
Δ/θμια Ευρυτανίας
Στερεάς Ελλάδας
2
39.             
ΚΑΡΦΗ ΡΟΔΟΘΕΑ
ΕΠΑΛ Καρπενησίου
Δ/θμια Ευρυτανίας
Στερεάς Ελλάδας
2
40.             
ΑΡΜΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΛ Καρπενησίου
Δ/θμια Ευρυτανίας
Στερεάς Ελλάδας
2
41.             
ΞΑΝΘΙΩΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου
Δ/θμια Ευρυτανίας
Στερεάς Ελλάδας
2
42.             
ΒΡΟΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου
Δ/θμια Ευρυτανίας
Στερεάς Ελλάδας
2
43.             
ΤΑΛΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1ο ΕΠΑΛ Δυτικής Φραγκίστας
Δ/θμια Ευρυτανίας
Στερεάς Ελλάδας
2
44.             
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γυμνάσιο, Λ.Τ. Φουρνά Ευρυτανίας
Δ/θμια Ευρυτανίας
Στερεάς Ελλάδας
2
45.             
ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Γυμνάσιο, Λ.Τ. Φουρνά Ευρυτανίας
Δ/θμια Ευρυτανίας
Στερεάς Ελλάδας
2